neděle 8. června 2008

Filozofie práce a ovládání v Blenderu

Blender 2.46

Každý 3D program má souřadnicový systém tvořený třemi osami, jsou to osy X, Y, Z ve 3D prostoru.

Globální souřadnicový systém - jediný pro celou scénu, jehož středem je průsečík všech tří os, ve kterém se nachází absolutní 0 (nula).

Lokální souřadnicový systém - vztahuje se ke konkrétnímu objektu.

V Blenderu (2.46) má každá osa svoji barvu:

 • osa X - červená
 • osa Y - zelená
 • osa Z - modrá
Po spuštění Blenderu je pohled nastaven na nárys (Num 7).

Blender se ovládá převážně s levou rukou na klávesnici a s myší v pravé ruce.

Základními stavebními prvky v Blenderu jsou:
 • Vertex/bod - jeden jediný bod, základní stavební jednotka
 • Edge/hrana - spojnice mezi dvěma body
 • Face/plocha - plocha vytvořená mezi třemi a více body
V Blenderu nejsou žádné exaktní měrné jednotky.

V Blenderu jsou pouze bezrozměrné jednotky s přesností na:
 • rotace - dvě desetinná místa - 0.12
 • změna velikosti - čtyři desetinná místa - 0.1234
 • změna polohy - čtyři desetinná místa - 0.1234
Scénu tvoří (při spuštění Blenderu je pohled horní/nárys):
 • mřížka (podle které lze modelovat)
 • osy (X - zelená, Y - červená, Z - modrá - ta po spuštění Blenderu směřuje k nám)
 • objekt cube/kvádr (automaticky vložen při spuštění Blenderu)
 • Lamp/světlo
 • Camera/kamera


klikni na obrázek pro zvětšení +

Nečekejte od Blenderu chování typické pro Windows:
 • nefunguje zde schránka Windows (Ctrl+C, Ctrl+V)
 • Klávesa F1 nevyvolá nápovědu

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Vždy, když „zoomuju", se to přibližuje na jedno místo. Co s tím mám dělat? Ne vždy je tam totiž zrovna ta část, ke které se chci dostat.