neděle 8. června 2008

Blender vložení textu

Blender 2.46

Vložení textu do scény

 1. Umístit kurzor myši nad modelační plochu
 2. Mezerník - Add/Text
 3. Přepnout do Edit módu - Tab
 4. Smazat vložený „Text“ - Del
 5. Napsat požadovaný text
 6. Přepnout zpět do Object módu - Tab
 7. Přepnout na pohled Bokorys - Num3
 8. Zapnout paletky Editing F9
 9. Paletka Curve and Surfaces - v položce Extrude (vytvořit 3D vytažení 2D plochého nápisu) zvětšit hodnotu na požadovanou
 10. Přepnout zpět na pohled Nárys - Num7
 11. Změna fontu
 12. Paletka Font - tlačítko Load - proklikat se přímo k souboru fontu (ve Win zpravidla C:\WINDOWS\Fonts\) - lze použít formáty TTF, OTF i AT1
 13. Hrany a šířku nápisu lze různě upravit, zkosit a vyhladit na paletce Curve and Surfaces - položkami Bevel Depth, BevResol a Width

První 3D nápis v Blenderu


klikni na obrázek pro zvětšení +

Žádné komentáře: