úterý 20. září 2011

Obrázek na pozadí

Blender 2.59.0

Pokud chceme modelovat podle předlohy, vložíme si do Blenderu obrázek na pozadí.

Nemáme-li zapnuté, tak zapneme, okno Properies/Vlastnosti [N].

Vyhledáme předposlední paletku Background Images/Obrázek na pozadí, zatrhneme zaškrtávací pole a zmáčkneme tlačítko Add Image/Přidat obrázek.

Klikneme na bílý trojúhelníček před nápisem Not Set/Není nastaven a klikneme na tlačítko Open/Otevřít.

Vybereme požadovaný obrázek na disku a vložíme ho do Blenderu tlačítkem Open Image/Vložit obrázek.

Obrázek zatím není nikde vidět, je nutné se přepnout do požadovaného pohledu např. do horního pohledu klávesou [Num7] na numerické klávesnici a hlavně zapnout ortogonální zobrazení klávesou [Num5] také na numerické klávesnici.

Vrátíme se do paletky Background Images a nastavíme zobrazení pro požadované Axis/Osy. Zvolíme Top/Horní pohled pro zobrazení předlohového obrázku pouze z Horního pohledu [Num7].

Obrázku můžeme nastavit Opacity/Průhlednost, Size/Velikost a posouvat ho horizontálně nebo vertikálně v nastaveném pohledu.

Takto si můžeme tlačítkem Add Image/Přidat obrázek - nastavit různé obrázky pro všechny osy a pohledy při modelování prostorového modelu.


Obr.: Paletka Background Images/Obrázek na pozadí a obrázek na pozadí


Žádné komentáře: