neděle 8. června 2008

Ovládání Blenderu klávesnicí a myší

Blender 2.46

Blender se ovládá převážně s levou rukou na klávesnici a s myší v pravé ruce.
Po spuštění Blenderu je pohled nastaven na nárys (Num 7).

Ovládání klávesnicí:

Přepínání a ovládání pohledů se provádí na numerické části klávesnice:

 • Num 1 - nárys - pohled zpředu
 • Num 3 - bokorys - pohled z pravého boku

 • Num 7 - půdorys - pohled shora (v tomto zobrazení se Blender spustí)

 • Num 5 - přepíná mezi perspektivním/ortogonálním zobrazením (rovnoběžky se sbíhají/nesbíhají)

 • Num 0 - pohled kamerou ve scéně (pohled, který se renderuje)

 • Num 2 a Num 8 - rotují scénou podle horizontální osy pohledu (nefunguje v pohledu kamerou Num 0)
 • Num 4 a Num 6 - rotují scénou podle vertikání osy pohledy (nefunguje v pohledu kamerou Num 0)

 • Num 9 - bude popsáno později

 • Num + a Num - (mínus) - přibližuje a oddaluje scénu

 • Num * - bude popsáno později

 • Num / - bude popsáno později

 • Num Enter - bude popsáno později

 • Num . (tečka/Del) - bude popsáno později

 • více v horní liště Help/HotKey and MouseAction Reference/Numpad


Klávesové zkratky:
Ctrl+X - potvrzením Erase all - vše vymaže a otevře novou scénu (uvést vše do původní podoby)
X nebo Delete - potvrzením Erase selected Object(s) - vymaže označený/é objekt/y
Ctrl+Z - zpět (jako ve všech ostatních aplikacích ve Win)
Ctrl+Shift+Z - undo - odvolat zpět (jako ve všech ostatních aplikacích ve Win)
Mezerník/Space - vyvolá rozsáhlé menu, z položky Add/Mesh/ lze vložit do scény základní objekty (desku, krychli, kouli)
A - označí/odznačí vše (v Object módu - objekty; v Edit módu vertexy/body, edge/hrany, face/plochy)
Shift+S - Snap - Menu s možnostmi zarovnávání (viz obrázek)

Obr.: Snap - menu
Blender board - popis klávesnice:

Zdroj: internet - převzato odtud


Ovládání myší:
LMB = levé tlačítko myši
MMB = prostřední tlačítko/kolečko myši
RMB = pravé tlačítko myši
 • LMB - umístí 3D kurzor (křížek s červeno-bílým kroužkem) do místa kliknutí (na míso 3D kurzoru se vkládají nové objekty)

 • MMB - točení kolečkem - se přibližuje a oddaluje scéna

 • MMB - zmáčknutí a pohyb myší - volně rotuje se scénou (do zvoleného zobrazení se lze vrátit Num 1, Num 3, Num 7)
 • MMB+Ctrl - zmáčknutí a pohyb myší - se přibližuje a oddaluje scéna (jeměji naž kolečkem)

 • MMB+Shift - zmáčknutí a pohyb myší - volné posouvání scény

 • RMB - kliknutím v na objekt dojde k jeho vybrání/vyselektování (objekt zfialoví a zobrazí se u něj barevné osy tzv. 3D transform manipulator)

 • RMB+Shift - klikáním na objekt dochází k jejich postupnému výběru (výběr všech objektů se provádí klávesou A)

1 komentář:

Blogger řekl(a)...

Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

Připojte se k úspěchu Spojte se s více než 4 miliony obchodníků a investorů ze 170 zemí

Otevřené obchody na eToro - 227,651,647